Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

25. 5. 2016

Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s advokátem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České advokátní komory (internetová stránka - www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta jako spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Změna síla advokátní kanceláře

23. 1. 2014

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že advokátní kancelář Lisko a Vala má od 1.1.2014 nové sídlo, a to na adrese Fischerova 770/12, 669 02 Znojmo.

Kolektiv AK Lisko a Vala